Information med anledning av Coronaviruset

Styrelsebeslut idag – all tävlingsverksamhet pausas till slutet av april

19 MAR 2020 

Efter löpande utvärdering av situationen de senaste dagarna beslöt idag förbundsstyrelsen att tillfälligt pausa tävlingsverksamheten till och med 30 april. Förhoppningen är fortfarande att kunna avsluta säsongen som vanligt. 

Beslutet gäller med omedelbar verkan och innebär att inga av förbundet sanktionerade tävlingar kommer att arrangeras fram till 30 april. Under nedstängningsperioden kommer grenkommittéerna att kontakta de berörda tävlingsarrangörerna och titta på olika alternativ för att kunna avsluta säsongen på bästa sätt, eller, i värsta fall, om säsongen inte kan återupptas i vår.

mer information finns på förbundets hemsidan


Welcome to snooker.nu this is a temporary website hosting snooker scores from all national competitions played in Sweden.
More information about cue sports here in Sweden can be found on the Swedish Billiards Federation website here.