CORONA RESTRIKTIONER - Det är MYCKET VIKTIGT att alla spelare tar ansvar för sitt personliga mående och inte deltar i tävlingen vid minsta symptom på sjukdom.

Åk inte till hallen om
• Du har ett eller flera av följande symtom: huvudvärk, feber, rinnande näsa, halsont, illamående, nyser eller hostar, är andfådd, har förlorat lukt- eller smaksinne.

• Du har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av Covid-19 under de senaste tio dagarna eller du bor med någon som är i karantän.

• Du är i en riskgrupp definierad av Folkhälsomyndigheten.

Kom ihåg! Om du känner dig det minsta lilla sjuk ska du omedelbart avbryta träningen/tävlingen och åka hem.

• Undvik om möjligt kollektiva färdmedel eller samåkning till hallen.

• Kom till hallen så nära inpå din speltid som möjligt.

• Om du måste betala på plats eller ska handla något: välj att betala med swish eller kort framför kontanter.

• Tvätta eller desinficera händerna så snart du kommer till hallen.

• Håll fysiskt avstånd till andra personer – både din motspelare och övriga personer i hallen – minst 1,5 meter.

• Inga handskakningar innan och efter spel.

• Följ hallens och arrangörens rutiner gällande avtorkning av bord och tvätt av bollar, rack, köer, etc.

• Använd digital poängräkning. Om det inte är möjligt ansvarar en av spelarna för att föra protokoll med papper och penna, i mobilen eller liknande. Använd inte gemensamma resultattavlor.

• Låna inte kläder, utrustning, vattenflaskor, mobiltelefoner, datorer eller andra personliga tillhörigheter av någon annan.

• Om du ska stanna kvar i hallen efter att du har spelat: håll fortsatt 1,5-2 meters avstånd till andra personer och undvik folksamlingar.

• Om du äter i hallen: håll god handhygien och betala med swish eller kort. Sprid ut er och håll avstånd till andra besökare.

Länk till SBF:s fullständiga riktlinjer: https://www.biljardforbundet.se/Nyheter/InfosidaCorona/riktlinjerochradforbiljardspelundercoronapandemi/