Information med anledning av Coronaviruset

Styrelsebeslut idag – all tävlingsverksamhet pausas till slutet av april

19 MAR 2020

Efter löpande utvärdering av situationen de senaste dagarna beslöt idag förbundsstyrelsen att tillfälligt pausa tävlingsverksamheten till och med 30 april. Förhoppningen är fortfarande att kunna avsluta säsongen som vanligt.

Beslutet gäller med omedelbar verkan och innebär att inga av förbundet sanktionerade tävlingar kommer att arrangeras fram till 30 april. Under nedstängningsperioden kommer grenkommittéerna att kontakta de berörda tävlingsarrangörerna och titta på olika alternativ för att kunna avsluta säsongen på bästa sätt, eller, i värsta fall, om säsongen inte kan återupptas i vår.

mer information finns på förbundets hemsidan


Below is a full searchable archive of all events played and upcoming competitions.
To enter a competition;
- login to your account, if you don't have an account you can register here.
- click on the event from the list below and then click on "I'm in!" to enter the competition.
- when you click to register for an event this is a binding agreement that you have agreed to play and pay the entry fee.
- all ranking tournaments and SM Dam are 300kr per entry.